A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

cabbage (n.)
cabin (n.) 

cabinet (n.)
cable (n.)/ (v.)
cactus (n.)
café/cafe (n.)
cafeteria (n.)
caffeine (n.)
cage (n.)/ (v.)
cake (n.) calculate (v.)
calculation (n.)
calculator (n.)
calendar (n.)
calf (1) (n.)
calf (2) (n.)
call (v.)/ (n.)
calligraphy (n.)
calm (adj.)/ (n.)/ (v.)
calorie (n.)
camel (n.)
camera (n.)
camp (n.)/ (v.)
campaign (n.)/ (v.)
campus (n.)
can (1) (v.)(aux.) 1
can (2) (n.)/ (v.)
canal (n.)
cancel (v.)
cancer (n.)
candidate (n.)
candle (n.)
candy/sweet (n.)
cane (n.)
cannon (n.)/ (v.)
canoe (n.)/ (v.)
canvas (n.)/ (v.)
canyon (n.)
cap n./ (v.)
capability (n.)
capable (adj.)
capacity (n.)
cape (n.)
capital (1) (n.)/ (adj.)
capital(ism) (2) (n.)
capitalist (n.)
capsule (n.)
captain (n.)
caption (n.)/ (v.)
captive (n.)/ (adj.)
cheek (n.)
captivity (n.)
capture (v.)/ (n.)
car (n.)
carbohydrate (n.)
carbon (n.)
card (n.)
cardboard (n.)
care (n.)/ (v.)
career (n.)
carefree (adj.)
careful (adj.)
caress (v.)/ (n.)
caretaker (n.)
cargo (n.)
carnation (n.)
carnival (n.)
carol (n.)
carp (n.)
carpenter (n.)
carpet (n.)/ (v.)
carriage (n.)
carrier (n.)
carrot (n.)
carry (v.)
cart (n.)/ (v.)
carton (n.)
cartoon (n.) /(v.)
carve (v.)
case (1) (n.)
case (2) (n.)/ (v.)
cash (n.)/ (v.)
cashier (n.)
cassette (n.)
cast (1) (v.)/ (n.)
cast (2) (n.)/ (v.)
castle (n.)
casual (adj.)
casualty (n.)
cat (n.)
catalogue/catalog (n.)/ (v.)
catastrophe (n.)
catch (v.)./ (n.)
category (n.)
cater (v.)
caterpillar (n.)
cathedral (n.)
cattle (n.)
cause (n.)/ (v.)
caution (n.)/ (v.)
cautious (adj.)
cavalry (n.)
cave (n.)/ (v.)
cavity (n.)
CD/compact disk (n.)
cease (v.)/ (n.)
ceiling (n.)
celebrate (v.)
celebration (n.)
celebrity (n.)
celery (n.)
cell (n.)
cellar (n.)/ (v.)
cello (n.)
cell-phone/cellphone/
cellular phone/
mobile phone (n.)
Celsius/Centigrade/
centigrade (n.)
cement (n.)/ (v.)
cemetery (n.)
cent (n.)
center (n.)/ (v.)
centimeter (n.)
central (adj.)
century (n.)
ceramic (adj.)/ (n.)
cereal (n.)
ceremony (n.)
certain (adj.)/(pron.)
certainty (n.)
certificate (n.)/ (v.)
certify (v.)
chain (n.)/ (v.)
chair (n.)/ (v.)
chairperson/chair/
chairman/
chairwoman (n.)
chalk (n.)/ (v.)
challenge (n.)/ (v.)
chamber (n.)
champagne (n.)
champion (n.)
championship (n.)
chance (n.)/ (v.)
change (1) (v.)/ (n.)
change (2) (n.)
changeable (adj.)
channel (n.)/ (v.)
chant (n.)/ (v.)
chaos (n.)
chapter (n.)
character (n.)
characteristic (adj.)/
(n.)
characterize (v.)
charcoal (n.)
charge (v.)/ (n.)
chariot (n.)/ (v.)
charitable (adj.)
charity (n.)
charm (n.)/ (v.)
chart (n.)/ (v.)
chase (v.)/ (n.)
chat (v.)/ (n.)
chatter (v.)/ (n.)
cheap (adj.)/ (adv)
cheat (v.)/ (n.)
check (v.)/ (n.)
checkbook (n.)
check-in (n.)
check-out (n.)
checkup (n.) cheer (n.)/ (v.)
cheerful (adj.)
cheese (n.)
chef (n.)
chemical (adj.)/ (n.)
chemist (n.)
chemistry (n.)
cherish (v.)
cherry (n.)/ (adj.)
chess (n.)
chest (n.)
chestnut (n.)/ (adj.)
chew (v.)/ (n.)
chick (n.)
chicken (n.)
chief (adj.)/ (n.)
child (n.)
childhood (n.)
childish (adj.)
childlike (adj.)
chili (n.)
chill (n.)/ (v.)/ (adj.)
chilly (adj.)
chimney (n.)
chimpanzee (n.)
chin (n.)
chip (n.)/ (v.)
chirp (v.)/ (n.)
chocolate (n.)
choice (n.)/ (adj.)
choir (n.)
choke (v.)/ (n.)
cholesterol (n.)
choose (v.)
chop (v.)/ (n.)
chopstick(s) (n.)
chord (n.)
chore (n.)
chorus (n.)
Christmas/Xmas (n.)
comedian (n.)
chronic (adj.)
chubby (adj.)
chuckle (v.)/ (n.)
chunk (n.)
church (n.)
cigar (n.)
cigarette (n.)
cinema (n.)
circle (n.)/ (v.)
circuit (n.)
circular (adj.)
circulate (v.)
circulation (n.)
circumstance (n.)
circus (n.)
cite (v.)
citizen (n.)
city (n.)
civic (adj.)
civil (adj.)
civilian (n.)/ (adj.)
civilization (n.)
civilize (v.)
claim (v.)/ (n.)
clam (n.)
clamp (v.)/ (n.)
clan (n.)
clap (v.)/ (n.)
clarify (v.)
clarity (n.)
clash (n.)/ (v.)
clasp (n.)/ (v.)
class (n.)/ (v.)
classic (adj.)/ (n.)
classical (adj.)
classification (n.)
classify (v.)
clause (n.)
claw (n.)/ (v.)
clay (n.)
clean (adj.)/(v.)/ (adv)/ (n.)
cleaner (n.)
cleanse (v.)
clear (adj.)/ (v.)/ (adv)
clearance (n.)
clench (v.)/ (n.)
clerk (n.)
clever (adj.)
click (v.)/ (n.)
client (n.)
cliff (n.)
climate (n.)
climax (n.)/ (v.)
climb (v.)/ (n.)
cling (v.)
clinic (n.)
clinical (adj.)
clip (n.)/ (v.)
clock (n.)
clockwise (adv.)/ (adj.)
clone (n.)/ (v.)
close (1) (adj.)/ (adv)
close (2) (v.)/ (n.)
closet (n.)
closure (n.)
cloth (n.)
clothe (v.)
clothes (n.)
clothing (n.)
cloud (n.)/ (v.)
cloudy (adj.)
clover (n.)
clown (n.)/ (v.)
club (n.)/ (v.)
clue (n.)
clumsy (adj.)
cluster (n.)/ (v.)
clutch (v.)/ (n.)
coach (n.)/ (v.)
coal (n.)
coarse (adj.)
coast (n.)
coastline (n.)
coat (n.)/ (v.)
cock (n.)
cockroach/roach (n.)
cocktail (n.)
cocoa (n.)
coconut (n.)
cocoon (n.)/ (v.)
code (n.)/ (v.)
coffee (n.)
coffin (n.)
coherent (adj.)
coil (n.)/ (v.)
coin (n.)/ (v.)
coincide (v.)
coincidence (n.)
cola/Coke (n.)
cold (adj.)/ (n.)
collapse (v.)/ (n.)
collar (n.)
colleague (n.)
collect (v.)
collection (n.)
collective (adj.)/ (n.)
collector (n.)
college (n.)
collide (v.)
collision (n.)
colloquial (adj.)
colonel (n.)
colonial (adj.)/ (n.)
colony (n.)
color (n.)/ (v.)
colorful (adj.)
column (n.)
columnist (n.)
comb (n.)/ (v.)
combat (n.)/ (v.)
combination (n.)
combine (v.)
come (v.) comedy (n.)
comet (n.)
comfort (n.)/ (v.)
comfortable (adj.)
comic (1) (adj.)
comic(s) (2) (n.)
comma (n.)
command (v.)/ (n.)
commander (n.)
commemorate (v.)
commence (v.)
comment (n.)/ (v.)
commentary (n.)
commentator (n.)
commerce (n.)
commercial adj./ (n.)
commission (n.)/ (v.)
commit (v.)
commitment (n.)
committee (n.)
commodity (n.)
common adj./ (n.)
commonplace (adj.)/ (n.)
communicate (v.)
communication (n.)
communicative (adj.)
communism (n.)
communist (n.)/ (adj.)
community (n.)
commute (v.)
commuter (n.)
compact (adj.)/ (v.)/ (n.)
companion (n.)
companionship (n.)
company (n.)
comparable (adj.)
comparative (adj.)
compare (v.)
comparison (n.)
compass (n.)/ (v.)
contagious (adj.)
compassion (n.)
compassionate (adj.)
compatible (adj.)
compel (v.)
compensate (v.)
compensation (n.)
compete (v.)
competence (n.)
competent (adj.)
competition (n.)
competitive (adj.)
competitor (n.)
compile (v.)
complain (v.)
complaint (n.)
complement (n.)/ (v.)
complete adj./ (v.)
complex adj./ (n.)
complexion (n.)
complexity (n.)
complicate (v.)
complication (n.)
compliment (n.)/ (v.)
component (n.)/ (adj.)
compose (v.)
composer (n.)
composition (n.)
compound (n.)/ (adj.)/ (v.)
comprehend (v.)
comprehension (n.)
comprehensive (adj.)
comprise (v.)
compromise (n.)/ (v.)
compute (v.)
computer (n.)
computerize (v.)
comrade (n.)
conceal (v.)
concede (v.)
conceit (n.)
conceive (v.)
concentrate (v.)
concentration (n.)
concept (n.)
conception (n.)
concern (v.)/ (n.)
concerning (prep.)
concert (n.)
concession (n.)
concise (adj.)
conclude (v.)
conclusion (n.)
concrete (adj.)/(n.)/(v.)
condemn (v.)
condense (v.)
condition (n.)/ (v.)
conduct (n.)/ (v.)
conductor (n.)
cone (n.)
confer (v.)
conference (n.)
confess (v.)
confession (n.)
confession (n.)
confidence (n.)
confident (adj.)
confidential (adj.)
confine (v.)
confirm (v.)
conflict (n.)/ (v.)
conform (v.)
confront (v.)
confrontation (n.)
Confucius (n.)
confuse (v.)
confusion (n.)
congratulate (v.)
congratulation(s) (n.)
congress (n.)
congressman/
congresswoman (n.)
conjunction (n.)
connect (v.)
connection (n.)
conquer (v.)
conquest (n.)
conscience (n.)
conscientious (adj.)
conscious (adj.)
consensus (n.)
consent (v.)/ (n.)
consequence (n.)
consequent (adj.)
conservation (n.)
conservative (adj.)/
(n.)
conserve (v.)/ (n.)
consider (v.)
considerable (adj.)
considerate (adj.)
consideration (n.)
consist (v.)
consistent (adj.)
consolation (n.)
console (v.)/ (n.)
consonant (n.)
conspiracy (n.)
constant adj./ (n.)
constituent (adj.)/ (n.)
constitute (v.)
constitution (n.)
constitutional
(adj.)/(n.)
construct (v.)
construction (n.)
constructive (adj.)
consult (v.)
consultant (n.)
consultation (n.)
consume (v.)
consumer (n.)
consumption (n.)
contact (n.)/ (v.) contain (v.)
container (n.)
contaminate (v.)
contemplate (v.)
contemplation (n.)
contemporary (adj.)/ (n.)
contempt (n.)
contend (v.)
content (1) (adj.)/ (n.)
content(ment) (2) (v.)/(n.)
content(s) (3) (n.)
contest (n.)/ (v.)
contestant (n.)
context (n.)
continent (n.)
continental (adj.)
continual (adj.)
continue (v.)
continuity (n.)
continuous (adj.)
contract (n.)/ (v.)
contractor (n.)
contradict (v.)
contradiction (n.)
contrary (adj.)/ (n.)
contrast (n.)/ (v.)
contribute (v.)
contribution (n.)
control (n.)/ (v.)
controller (n.)
controversial (adj.)
controversy (n.)
convenience (n.)
convenient (adj.)
convention (n.)
conventional (adj.)
conversation (n.)
converse (v.)
convert (v.)
convey (v.)
crucial (adj.)
convict (v.)/ (n.)
conviction (n.)
convince (v.)
cook (v.)/ (n.)
cooker (n.)
cookie/cooky (n.)
cool adj./ (n.)/ (v.)
cooperate (v.)
cooperation (n.)
cooperative (adj.)/ (n.)
coordinate (v.)/ (adj.)/ (n.)
cope (v.)
copper (n.)/ (adj.)
copy/Xerox/xerox (n.)/ (v.)
copyright (n.)/ (v.)
coral (n.)/ (adj.)
cord (n.)
cordial (adj.)
core (n.)/ (v.)
cork (n.)/ (v.)
corn (n.)
corner (n.)
corporate (adj.)
corporation (n.)
corpse (n.)
correct (adj.)/ (v.)
corps (n.)
correspond (v.)
correspondence (n.)
correspondent (n.)
corridor (n.)
corrupt (adj.)/ (v.)
corruption (n.)
cosmetic (adj.)
cosmetics (n.)
cosmopolitan (adj.)/ (n.)
cost (n.)/ (v.)
costly (adj.)
costume (n.)
cottage (n.)
cotton (n.)
couch (n.)/ (v.)
cough (v.)/ (n.)
council (n.)
counsel (n.)/ (v.)
counselor (n.)
count (v.)/ (n.)
countable (adj.)
counter (1) (n.)
counter (2) (v.)/ (adv)/
(adj.)/ (n.)
counterclockwise adv./
(adj.)
counterpart (n.)
country (n.)
countryside (n.)
county (n.)
couple (n.)/ (v.)
coupon (n.)
courage (n.)
courageous (adj.)
course (n.)/ (v.)
court (n.)/ (v.)
courteous (adj.)
courtesy (n.)
courtyard (n.)
cousin (n.)
cover (v.)/ (n.)
coverage (n.)
covet (v.)
cow (n.)
cowboy (n.)
cozy (adj.)
crab (n.)
crack (n.)/ (v.)
cracker (n.)
cradle (n.)/ (v.)
craft (n.)
cram (v.)
cramp (n.)/ (v.)
crane (n.)/ (v.)
crash (n.)/ (v.)
crater (n.)/ (v.)
crawl (v.)/ (n.)
crayon (n.)
crazy (adj.)
creak (n.)/ (v.)
cream (n.)/ (adj.)
create (v.)
creation (n.)
creative (adj.)
creativity (n.)
creator (n.)
creature (n.)
credibility (n.)
credible (adj.)
credit (n.)/ (v.)
creek (n.)
creep (v.)
crew (n.)
crib (n.)/ (v.)
cricket (n.)
crime (n.)
criminal (adj.)/ (n.)
cripple (n.)/ (v.)
crisis (n.)
crisp/crispy (adj.)
criterion (n.)
critic (n.)
critical (adj.)
criticism (n.)
criticize (v.)
crocodile (n.)
crook (n.)/ (v.)
crooked (adj.)
crop (n.)/ (v.)
cross (n.)/ (v.)
crossing (n.)
crouch (v.)/ (n.)
crow (1) (n.)
crow (2) (v.)
crowd (n.)/ (v.)
crown (n.)/ (v.) crude (adj.)
cruel (adj.)
cruelty (n.)
cruise (v.)/ (n.)
cruiser (n.)
crumb (n.)
crumble (v.)/ (n.)
crunch (v.)/ (n.)
crunchy (adj.)
crush (v.)/ (n.)
crust (n.)/ (v.)
crutch (n.)
cry (v.)/ (n.)
crystal (n.)/ (adj.)
cub (n.)
cube (n.)/ (v.)
cucumber (n.)
cue (n.)/ (v.)
cuisine (n.)
cultivate (v.)
cultural (adj.)
culture (n.)
cumulative (adj.)
cunning (adj.)/ (n.)
cup (n.)/ (v.)
cupboard (n.)
curb (n.)/ (v.)
cure (v.)/ (n.)
curiosity (n.)
curious (adj.)
curl (v.)/ (n.)
currency (n.)
current (adj.)/ (n.)
curriculum (n.)
curry (n.)/ (v.)
curse (n.)/ (v.)
curtain/drape (n.)/ (v.)
curve (n.)/ (v.)
cushion (n.)/ (v.)
custom (n.)
 
customary (adj.)
customer (n.)
customs (n.)
cut (v.)/ (n.)
cute (adj.)
cycle (n.)/ (v.)

資料來源 教育部公布之四千常用英文單字表 davytw.pixnet.net

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

    全站熱搜

    常用英文 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()