A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 

daddy/dad/papa/pa/pop (n.)
daffodil (n.)
daily (adj.)/adv./ (n.)
dairy (n.)
dam (n.)/ (v.)
damage (n.)/ (v.)
damn (v.)/ (n.)
damp (adj.)/ (n.)/ (v.)
dance (v.)/ (n.)
dancer (n.)
dandruff (n.)
danger (n.)
dangerous (adj.)
dare (v.)/(aux.)
dark (adj.)/ (n.)
darling (n.)/ (adj.)
dart (n.)/ (v.)
dash (v.)/ (n.)
data (n.)
date (n.)/ (v.)
daughter (n.)
dawn (n.)/ (v.)
day (n.)
daybreak (n.)
dazzle (v.)/ (n.)
dead (adj.)
deadline (n.)
deadly (adj.)/(adv.)
deaf (adj.)
deafen (v.)
deal (v.)/ (n.)
dealer (n.)
dear (adj.)/ (n.)/(adv.)
death (n.)
debate (n.)/ (v.)
debt (n.)
decade (n.)
decay (v.)/ (n.)
deceive (v.)
December/Dec. (n.)
decent (adj.)
decide (v.)
decision (n.)
decisive (adj.)
deck (n.)
declaration (n.)
declare (v.)
decline (v.)/ (n.)
decorate (v.)
decoration (n.)
decrease (v.)/ (n.)
dedicate (v.)
dedication (n.)
deed (n.)
deem (v.)
deep (adj.)/(adv.)
deepen (v.)
deer (n.)
defeat (v.)/ (n.)
defect (n.)/ (v.)
defend (v.)
defense (n.)
defensible (adj.)
defensive (adj.)
deficiency (n.)
define (v.)
definite (adj.)
definition (n.)
degrade (v.)
degree (n.)
delay (v.)/ (n.)
delegate (n.)/ (v.)
delegation (n.)
deliberate (adj.)/ (v.)
delicate (adj.)
delicious (adj.)
delight (n.)/ (v.)
delightful (adj.)
delinquent (n.)/ (adj.)
deliver (v.)
delivery (n.)
demand (n.)/ (v.)
democracy (n.)
democrat (n.)
democratic (adj.)
demonstrate (v.)
demonstration (n.)
denial (n.)
denounce (v.)
dense (adj.)
density (n.) dental
(adj.)
dentist (n.)
deny (v.)
depart (v.)
department (n.)
departure (n.)
depend (v.)
dependable (adj.)
dependent (adj.)/ (n.)
depict (v.)
deposit (n.)/ (v.)
depress (v.)
depression (n.)
deprive (v.)
depth (n.)
deputy (n.)
derive (v.)
descend (v.)
descendant (n.)
descent (n.)
describe (v.)
description (n.)
descriptive (adj.) desert (2) (v.)
deserve (v.)
design (n.)/ (v.)
designate (v.)/ (adj.)
designer (n.)
desirable (adj.)
desire (n.)/ (v.)
desk (n.)
despair (n.)/ (v.)
desperate (adj.)
despise (v.)
despite (prep.)
dessert (n.)
destination (n.)
destined (adj.)
destiny (n.)
destroy (v.)
destruction (n.)
destructive (adj.)
detach (v.)
detail (n.)/ (v.)
detain (v.)
detect (v.)
detective (n.)/ (adj.)
deter (v.)
detergent (n.)
deteriorate (v.)
determination (n.)
determine (v.)
devalue (v.)
develop(ment) (v.)/(n.)
device (n.)
devil (n.)
devise (v.)
devote (v.)
devotion (n.)
devour (v.)
dew (n.)
diabetes (n.)
diagnose (v.)
disturb (v.)
diagnosis (n.)
diagram (n.)/ (v.)
dial (n.)/ (v.)
dialect (n.)
dialogue (n.)
diameter (n.)
diamond (n.)
diaper (n.)
diary (n.)
dictate (v.)
dictation (n.)
dictator (n.)
dictionary (n.)
die (v.)
diet (n.)/ (v.)
differ (v.)
difference (n.)
different (adj.)
differentiate (v.)
difficult (adj.)
difficulty (n.)
dig (v.)/ (n.)
digest (1) (v.)
digest (2) (n.)
digestion (n.)
digital (adj.)
dignity (n.)
dilemma (n.)
diligence (n.)
diligent (adj.)
dim (adj.)/ (v.)
dime (n.)
dimension (n.)
diminish (v.)
dine (v.)
dinner (n.)
dinosaur (n.)
dip (v.)/(n.)
diploma (n.)
diplomacy (n.)
diplomat (n.)
diplomatic (adj.)
direct (adj.)/adv./ (v.)
direction (n.)
director (n.)
directory (n.)
dirt (n.)
dirty (adj.)/ (v.)
disability (n.)
disable (v.)
disadvantage (n.)/ (v.)
disagree(ment) (v.)/(n.)
disappear (v.)
disappoint(ment)
(v.)/(n.)
disapprove (v.)
disaster (n.)
disastrous (adj.)
disbelief (n.)
discard (v.)/ (n.)
discharge (v.)/ (n.)
disciple (n.)
disciplinary (adj.)
discipline (n.)/ (v.)
disclose (v.)
disclosure (n.)
disco/discotheque (n.)
discomfort (n.)/ (v.)
disconnect (v.)
discount (n.)/ (v.)
discourage(ment)
(v.)/(n.)
discover (v.)
discovery (n.)
discreet (adj.)
discriminate (v.)
discrimination (n.)
discuss (v.)
discussion (n.)
disease (n.)
disgrace (n.)/ (v.)
disgraceful (adj.)
disguise (v.)/ (n.)
disgust (n.)/ (v.)
dish (n.)/ (v.)
dishonest (adj.)
disk/disc (n.)
dislike (v.)/ (n.)
dismantle (v.)
dismay (v.)/ (n.)
dismiss (v.)
disorder (n.)/ (v.)
dispatch (v.)/ (n.)
dispensable (adj.)
dispense (v.)
disperse (v.)
displace (v.)
display (v.)/ (n.)
displease (v.)
disposable (adj.)/ (n.)
disposal (n.)
dispose (v.)
dispute (v.)/ (n.)
disregard (v.)/ (n.)
dissident (adj.)/ (n.)
dissolve (v.)
dissuade (v.)
distance (n.)/ (v.)
distant (adj.)
distinct (adj.)
distinction (n.)
distinctive (adj.)
distinguish (v.)
distinguished (adj.)
distort (v.)
distract (v.)
disk/
distraction (n.)
distress (n.)/ (v.)
distribute (v.)
distribution (n.)
district (n.)
distrust (n.)/ (v.) disturbance (n.)
ditch (n.)/ (v.)
dive (v.)/ (n.)
diverse (adj.)
diversify (v.)
diversion (n.)
diversity (n.)
divert (v.)
divide (v.)/ (n.)
divine (adj.)
division (n.)
divorce (n.)/ (v.)
dizzy (adj.)
do (v.)/(aux.)
dock (n.)/ (v.)
doctor/doc (n.)
doctrine (n.)
document (n.)/ (v.)
documentary (adj.)/ (n.)
dodge (v.)/ (n.)
dog (n.)
doll (n.)
dollar/buck (n.)
dolphin (n.)
dome n./ (v.)
domestic (adj.)
dominant (adj.)
dominate (v.)
donate (v.)
donation (n.)
donkey (n.)
donor (n.)
doom (n.)/ (v.)
door (n.)
doorstep (n.)
doorway (n.)
dormitory (n.)
dormitory/dorm (n.)
dosage (n.)
dose (n.)/ (v.)
educational (adj.)
dot (n.)/ (v.)
double (adj.)/(adv.)/ (n.)/
(v.)
doubt (n.)/ (v.)
doubtful (adj.)
dough (n.)
doughnut (n.)
dove (n.)
down (adv.)/(prep.)/ (adj.)/
(v.)/ (n.)
download (v.)
downstairs (adv.)/ (adj.)/
(n.)
downtown (adv)/ (adj.)/ (n.)
downward (adj.)
downward(s) (adv.)
doze (v.)/ (n.)
dozen (n.)
Dr. (n.)
draft (n.)/ (v.)
drag (v.)/ (n.)
dragon (n.)
dragonfly (n.)
drain (v.)/ (n.)
drama (n.)
dramatic (adj.)
drape (v.)/ (n.)
drastic (adj.)
draw (v.)/ (n.)
drawback (n.)
drawer (n.)
drawing (n.)
dread (v.)/ (n.)
dreadful (adj.)
dream (n.)/ (v.)
dreary (adj.)
dress (n.)/ (v.)
dresser (n.)
dressing (n.)
drift (n.)/ (v.)
drill (n.)/ (v.)
drink (v.)/ (n.)
drip (v.)/ (n.)
drive (v.)/ (n.)
driver (n.)
driveway (n.)
drizzle (n.)/ (v.)
drop (v.)/ (n.)
drought (n.)
drown (v.)
drowsy (adj.)
drug (n.)/ (v.)
drugstore (n.)
drum (n.)/ (v.)
drunk (adj.)/ (n.)
dry (adj.)/ (v.)
dryer (n.)
dual (adj.)
dubious (adj.)
duck (n.)/ (v.)
duckling (n.)
due (adj.)/ (n.)/(adv.)
dull (adj.)/ (v.)
dumb (adj.)
dump (v.)/ (n.)
dumpling (n.)
durable (adj.)
duration (n.)
during (prep.)
dusk (n.)
dust (n.)/ (v.)
dusty (adj.)
duty (n.)
DVD/digital video
digital versatile disk
(n.)
dwarf (n.)/ (v.)
dwell (v.)
dwelling (n.)
dye (n.)/ (v.)
dynamic (adj.)
dynamite (n.)/ (v.)
dynasty (n.)

 

資料來源 教育部公布之四千常用英文單字表 davytw.pixnet.net

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

    全站熱搜

    常用英文 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()