Blog近期活動: 免費常用英文APP下載中!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

each (adj.)/(pron.)/(adv.)
eager (adj.)
eagle (n.)
ear (n.)
early (adj.)/(adv.)
earn (v.)
earnest (adj.)/ (n.)
earnings (n.)
earphone (n.)
earth (n.)
earthquake (n.)
ease (n.)/ (v.)
east (n.)/ (adj.)/(adv.)
eastern (adj.)
easy (adj.)
eat (v.)
ebb (n.)/ (v.)
eccentric (adj.)/ (n.)
echo (n.)/ (v.)
eclipse (n.)/ (v.)
ecology (n.)
economic (adj.)
economical (adj.)
economics (n.)
economist (n.)
economy (n.)
ecstasy (n.)
edge (n.)/ (v.)
edible (adj.)
edit (v.)
edition (n.)
editor (n.)
editorial (adj.)/ (n.)
educate (v.)
education (n.) eel (n.)
effect (n.)/ (v.)
effective (adj.)
efficiency (n.)
efficient (adj.)
effort (n.)
egg (n.)
ego (n.)
eight (n.)/ (adj.)
eighteen (n.)/ (adj.)
eighty (n.)/ (adj.)
either (1)
either (2) (adv.)
elaborate (adj.)/ (v.)
elastic (adj.)/ (n.)
elbow (n.)/ (v.)
elder (adj.)/ (n.)
elderly (adj.)
elect v./ (adj.)
election (n.)
electric/electrical (adj.)
electrician (n.)
electricity (n.)
electron (n.)
electronic (adj.)
electronics (n.)
elegant (adj.)
element (n.)
elementary (adj.)
elephant (n.)
elevate (v.)
elevator (n.)
eleven (n.)/ (adj.)
eligible (adj.)
eliminate (v.)
elite (n.)/ (adj.)
eloquence (n.)
eloquent (adj.)
else (adv.)
elsewhere (adv.)
evolution (n.)
e-mail/email (n.)/ (v.)
embark (v.)
embarrass(ment) (v.)/(n.)
embassy (n.).
embrace (v.)/ (n.)
emerge (v.)
emergency (n.)
emigrant (n.)
emigrate (v.)
emigration (n.)
emotion (n.)
emotional (adj.)
emperor (n.)
emphasis (n.)
emphasize (v.)
emphatic (adj.)
empire (n.)
employ(ment) (v.)/(n.)
employee (n.)
employer (n.)
empty (adj.)/ (v.)
enable (v.)
enact(ment) (v.)/(n.) 6
enclose (v.)
enclosure (n.)
encounter (v.)/ (n.)
encourage(ment) (v.)/(n.)
encyclopedia (n.)
end (n.)/ (v.)
endanger (v.)
endeavor (v.)/ (n.)
ending (n.)
endurance (n.)
endure (v.)
enemy (n.)
energetic (adj.)
energy (n.)
enforce(ment) (v.)/(n.)
engage(ment) (v.)/(n.)
engine (n.)
engineer (n.)
engineering (n.)
English (n.)/ (adj.)
enhance(ment) (v.)/(n.)
enjoy(ment) (v.)/(n.)
enjoyable (adj.)
enlarge(ment) (v.)/(n.)
enlighten(ment)
(v.)/(n.)
enormous (adj.)
enough (adj.)/
(n.)/(adv.)
enrich(ment) (v.)/(n.)
enroll(ment) (v.)/(n.)
ensure/insure (v.)
enter (v.)
enterprise (n.)
entertain(ment)
(v.)/(n.)
enthusiasm (n.)
enthusiastic (adj.)
entire (adj.)
entitle (v.)
entrance (n.)
entry (n.)
envelope (n.)
envious (adj.)
environment (n.)
environmental (adj.)
envy (n.)/ (v.)
epidemic (n.)/ (adj.)
episode (n.)
EQ/emotional quotient/
emotional intelligence
(n.)
equal (adj.)/ (n.)/ (v.)
equality (n.)
equate (v.)
equation (n.)
equip(ment) (v.)/(n.)
equivalent (adj.)/ (n.)
era (n.)
erase (v.)
eraser (n.)
erect (adj.)/ (v.)
erode (v.)
errand (n.)
error (n.)
erupt (v.)
eruption (n.)
escalate (v.)
escalator (n.)
escape (v.)/ (n.)
escort (n.)/ (v.)
especially (adv.)
essay (n.)
essence (n.)
essential (adj.)/ (n.)
establish(ment)
(v.)/(n.)
estate (n.)
esteem (v.)/ (n.)
estimate (n.)/ (v.)
eternal (adj.)
eternity (n.)
ethic(s) (n.)
ethical (adj.)
ethnic (adj.)/ (n.)
evacuate (v.)
evaluate (v.)
evaluation (n.)
eve (n.)
even (1) (adv.)
even (2) (adj.)/ (v.)
evening (n.)
event (n.)
eventual (adj.)
ever (adv.)
evergreen (adj.)/ (n.)
every (adj.)
evidence (n.)/ (v.)
evident (adj.)
evil adj./ (n.) evolve (v.)
exact (adj.)
exaggerate (v.)
exaggeration (n.)
examination/exam (n.)
examine (v.)
examinee (n.)
examiner (n.)
example (n.)
exceed (v.)
excel (v.)
excellence (n.)
excellent (adj.)
except/excepting (v.)/(prep.)
exception (n.)
exceptional (adj.)
excerpt (n.)/ (v.)
excess (n.)/ (adj.)
excessive (adj.)
exchange (n.)/ (v.)
excite(ment) (v.)/(n.) 2
exclaim (v.)
exclude (v.)
exclusive (adj.)
excuse (n.)/ (v.)
execute (v.)
execution (n.)
executive (n.)/ (adj.)
exercise (n.)/ (v.)
exert (v.)
exhaust (1) (n.)
exhaust (2) (v.)
exhibit (v.)/ (n.)
exhibition (n.)
exile (n.)/ (v.)
exist (v.)
existence (n.)
exit (n.)/ (v.)
exotic (adj.)/ (n.)
fee (n.)
feeble (adj.)
expand (v.)
expansion (n.)
expect (v.)
expectation (n.)
expedition (n.)
expel (v.)
expense (n.)
expensive (adj.)
experience (n.)/ (v.)
experiment (n.)/ (v.)
experimental (adj.)
expert (n.)/ (adj.)
expertise (n.)
expiration (n.)
expire (v.)
explain (v.)
explanation (n.)
explicit (adj.)
explode (v.)
exploit (n.)/ (v.)
exploration (n.)
explore (v.)
explosion (n.)
explosive (adj.)/ (n.)
export (v.)/ (n.)
expose (v.)
exposure (n.)
express (1) (v.)
express (2)
expression (n.)
expressive (adj.)
exquisite (adj.)
extend (v.)
extension (n.)
extensive (adj.)
extent (n.)
exterior (adj.)/ (n.)
external (adj.)/ (n.)
extinct (adj.)
extra (adj.)/(adv.)/ (n.)
extract (v.)/ (n.)
extracurricular (adj.)
extraordinary (adj.)
extreme (adj.)/ (n.)
eye (n.)/ (v.)
eyebrow/brow (n.)
eyelash/lash (n.)
eyelid (n.)
eyesight (n.)

資料來源 教育部公布之四千常用英文單字表 davytw.pixnet.net

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

    全站熱搜

    常用英文 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()